ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
345
343
688
68
อบ.2
1,612
1,480
3,092
214
อบ.3
1,835
1,615
3,450
225
รวม อบ.
3,792
3,438
7,230
507
ป.1
1,964
1,878
3,842
238
ป.2
1,884
1,685
3,569
230
ป.3
1,886
1,755
3,641
228
ป.4
1,932
1,759
3,691
227
ป.5
1,959
1,730
3,689
225
ป.6
1,996
1,898
3,894
234
รวมประถม
11,621
10,705
22,326
1,382
ม.1
950
689
1,639
75
ม.2
928
771
1,699
74
ม.3
823
657
1,480
74
รวมมัธยมต้น
2,701
2,117
4,818
223
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18,114
16,260
34,374
2,112
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...