ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
274
261
535
53
อบ.2
1,509
1,399
2,908
230
อบ.3
1,569
1,463
3,032
233
รวม อบ.
3,352
3,123
6,475
516
ป.1
1,774
1,600
3,374
243
ป.2
1,940
1,736
3,676
247
ป.3
1,946
1,859
3,805
245
ป.4
1,904
1,694
3,598
240
ป.5
1,893
1,768
3,661
242
ป.6
1,929
1,773
3,702
247
รวมประถม
11,386
10,430
21,816
1,464
ม.1
861
699
1,560
74
ม.2
795
692
1,487
77
ม.3
758
637
1,395
73
รวมมัธยมต้น
2,414
2,028
4,442
224
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,152
15,581
32,733
2,204
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...