ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
326
311
637
59
อบ.2
1,556
1,441
2,997
216
อบ.3
1,628
1,475
3,103
216
รวม อบ.
3,510
3,227
6,737
491
ป.1
1,941
1,737
3,678
232
ป.2
1,944
1,843
3,787
232
ป.3
1,890
1,690
3,580
228
ป.4
1,874
1,735
3,609
225
ป.5
1,934
1,749
3,683
226
ป.6
1,947
1,736
3,683
227
รวมประถม
11,530
10,490
22,020
1,370
ม.1
891
713
1,604
77
ม.2
838
676
1,514
73
ม.3
812
724
1,536
73
รวมมัธยมต้น
2,541
2,113
4,654
223
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,581
15,830
33,411
2,084
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...