ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
33
36
69
8
อบ.2
1,479
1,322
2,801
207
อบ.3
1,626
1,512
3,138
207
รวม อบ.
3,138
2,870
6,008
422
ป.1
1,664
1,632
3,296
217
ป.2
1,605
1,490
3,095
212
ป.3
1,722
1,591
3,313
212
ป.4
1,542
1,540
3,082
209
ป.5
1,699
1,580
3,279
210
ป.6
1,784
1,597
3,381
211
รวมประถม
10,016
9,430
19,446
1,271
ม.1
715
529
1,244
58
ม.2
615
583
1,198
59
ม.3
576
466
1,042
59
รวมมัธยมต้น
1,906
1,578
3,484
176
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,060
13,878
28,938
1,869
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...