ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
28
35
63
8
อบ.2
1,411
1,336
2,747
201
อบ.3
1,474
1,317
2,791
205
รวม อบ.
2,913
2,688
5,601
414
ป.1
1,743
1,610
3,353
215
ป.2
1,637
1,619
3,256
214
ป.3
1,601
1,483
3,084
211
ป.4
1,710
1,598
3,308
212
ป.5
1,545
1,531
3,076
211
ป.6
1,680
1,569
3,249
208
รวมประถม
9,916
9,410
19,326
1,271
ม.1
648
455
1,103
58
ม.2
629
510
1,139
58
ม.3
537
528
1,065
59
รวมมัธยมต้น
1,814
1,493
3,307
175
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,643
13,591
28,234
1,860
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...