ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
60
52
112
7
อบ.2
2,567
2,566
5,133
281
อบ.3
2,656
2,525
5,181
283
รวม อบ.
5,283
5,143
10,426
571
ป.1
3,051
2,877
5,928
311
ป.2
3,011
2,821
5,832
310
ป.3
2,793
2,674
5,467
295
ป.4
2,888
2,813
5,701
296
ป.5
2,756
2,650
5,406
280
ป.6
2,858
2,694
5,552
290
รวมประถม
17,357
16,529
33,886
1,782
ม.1
1,182
1,003
2,185
101
ม.2
1,146
972
2,118
104
ม.3
1,039
965
2,004
97
รวมมัธยมต้น
3,367
2,940
6,307
302
ม.4
16
32
48
3
ม.5
19
49
68
4
ม.6
22
30
52
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
57
111
168
11
รวมทั้งหมด
26,064
24,723
50,787
2,666
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...