ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
82
106
188
17
อบ.2
2,633
2,543
5,176
273
อบ.3
2,985
2,831
5,816
278
รวม อบ.
5,700
5,480
11,180
568
ป.1
3,070
2,858
5,928
300
ป.2
2,812
2,691
5,503
285
ป.3
2,898
2,823
5,721
295
ป.4
2,774
2,664
5,438
280
ป.5
2,881
2,710
5,591
280
ป.6
2,814
2,692
5,506
283
รวมประถม
17,249
16,438
33,687
1,723
ม.1
1,343
1,013
2,356
105
ม.2
1,235
1,056
2,291
104
ม.3
1,119
937
2,056
102
รวมมัธยมต้น
3,697
3,006
6,703
311
ม.4
21
50
71
3
ม.5
15
37
52
4
ม.6
23
30
53
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
59
117
176
11
รวมทั้งหมด
26,705
25,041
51,746
2,613
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...