ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
141
137
278
35
อบ.2
1,008
985
1,993
185
อบ.3
1,073
1,049
2,122
187
รวม อบ.
2,222
2,171
4,393
407
ป.1
1,174
1,102
2,276
190
ป.2
1,288
1,198
2,486
189
ป.3
1,402
1,207
2,609
191
ป.4
1,254
1,122
2,376
193
ป.5
1,245
1,170
2,415
191
ป.6
1,243
1,188
2,431
189
รวมประถม
7,606
6,987
14,593
1,143
ม.1
415
285
700
43
ม.2
361
291
652
42
ม.3
363
275
638
43
รวมมัธยมต้น
1,139
851
1,990
128
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,967
10,009
20,976
1,678
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...