ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
141
119
260
38
อบ.2
1,237
1,159
2,396
188
อบ.3
1,357
1,190
2,547
186
รวม อบ.
2,735
2,468
5,203
412
ป.1
1,258
1,124
2,382
195
ป.2
1,229
1,190
2,419
192
ป.3
1,231
1,187
2,418
189
ป.4
1,439
1,253
2,692
192
ป.5
1,414
1,242
2,656
189
ป.6
1,439
1,242
2,681
191
รวมประถม
8,010
7,238
15,248
1,148
ม.1
406
336
742
42
ม.2
465
285
750
45
ม.3
475
310
785
46
รวมมัธยมต้น
1,346
931
2,277
133
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,091
10,637
22,728
1,693
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...