ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
67
60
127
13
อบ.2
1,608
1,495
3,103
218
อบ.3
1,746
1,669
3,415
224
รวม อบ.
3,421
3,224
6,645
455
ป.1
1,849
1,783
3,632
234
ป.2
2,113
1,962
4,075
240
ป.3
2,121
1,982
4,103
239
ป.4
2,028
1,804
3,832
234
ป.5
2,023
1,833
3,856
235
ป.6
1,962
1,871
3,833
235
รวมประถม
12,096
11,235
23,331
1,417
ม.1
803
663
1,466
64
ม.2
878
626
1,504
65
ม.3
766
616
1,382
66
รวมมัธยมต้น
2,447
1,905
4,352
195
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,964
16,364
34,328
2,067
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...