ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
205
222
427
55
อบ.2
860
756
1,616
140
อบ.3
893
813
1,706
140
รวม อบ.
1,958
1,791
3,749
335
ป.1
947
885
1,832
147
ป.2
1,007
907
1,914
147
ป.3
1,001
894
1,895
146
ป.4
972
880
1,852
145
ป.5
988
902
1,890
145
ป.6
1,090
965
2,055
151
รวมประถม
6,005
5,433
11,438
881
ม.1
432
327
759
34
ม.2
417
382
799
36
ม.3
444
368
812
34
รวมมัธยมต้น
1,293
1,077
2,370
104
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,256
8,301
17,557
1,320
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...