ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
251
254
505
71
อบ.2
900
801
1,701
153
อบ.3
916
860
1,776
151
รวม อบ.
2,067
1,915
3,982
375
ป.1
1,008
910
1,918
150
ป.2
1,008
880
1,888
154
ป.3
984
879
1,863
149
ป.4
977
903
1,880
155
ป.5
1,094
973
2,067
163
ป.6
976
897
1,873
154
รวมประถม
6,047
5,442
11,489
925
ม.1
470
401
871
35
ม.2
503
393
896
36
ม.3
470
387
857
35
รวมมัธยมต้น
1,443
1,181
2,624
106
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,557
8,538
18,095
1,406
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...