ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
94
101
195
19
อบ.2
1,769
1,672
3,441
226
อบ.3
2,089
2,059
4,148
286
รวม อบ.
3,952
3,832
7,784
531
ป.1
2,571
2,368
4,939
314
ป.2
2,653
2,450
5,103
322
ป.3
2,561
2,414
4,975
318
ป.4
2,544
2,419
4,963
312
ป.5
2,559
2,453
5,012
308
ป.6
2,616
2,458
5,074
325
รวมประถม
15,504
14,562
30,066
1,899
ม.1
1,250
1,053
2,303
128
ม.2
1,176
1,093
2,269
133
ม.3
1,227
1,114
2,341
134
รวมมัธยมต้น
3,653
3,260
6,913
395
ม.4
14
16
30
1
ม.5
22
22
44
2
ม.6
14
17
31
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
50
55
105
4
รวมทั้งหมด
23,159
21,709
44,868
2,829
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...