ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
123
97
220
19
อบ.2
1,764
1,731
3,495
255
อบ.3
2,086
1,919
4,005
270
รวม อบ.
3,973
3,747
7,720
544
ป.1
2,350
2,284
4,634
309
ป.2
2,597
2,399
4,996
309
ป.3
2,680
2,487
5,167
322
ป.4
2,601
2,441
5,042
305
ป.5
2,547
2,419
4,966
304
ป.6
2,586
2,462
5,048
323
รวมประถม
15,361
14,492
29,853
1,872
ม.1
1,246
1,078
2,324
106
ม.2
1,170
1,038
2,208
106
ม.3
1,044
1,056
2,100
105
รวมมัธยมต้น
3,460
3,172
6,632
317
ม.4
27
15
42
1
ม.5
12
14
26
1
ม.6
23
21
44
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
62
50
112
4
รวมทั้งหมด
22,856
21,461
44,317
2,737
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...