ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
200
219
419
58
อบ.2
1,593
1,530
3,123
234
อบ.3
1,636
1,539
3,175
240
รวม อบ.
3,429
3,288
6,717
532
ป.1
1,987
1,889
3,876
257
ป.2
2,009
1,802
3,811
252
ป.3
1,892
1,706
3,598
252
ป.4
1,914
1,771
3,685
252
ป.5
1,991
1,794
3,785
247
ป.6
2,015
1,837
3,852
252
รวมประถม
11,808
10,799
22,607
1,512
ม.1
702
518
1,220
62
ม.2
701
539
1,240
63
ม.3
548
468
1,016
61
รวมมัธยมต้น
1,951
1,525
3,476
186
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,188
15,612
32,800
2,230
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...