ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
327
355
682
88
อบ.2
1,407
1,306
2,713
257
อบ.3
1,659
1,584
3,243
265
รวม อบ.
3,393
3,245
6,638
610
ป.1
1,931
1,934
3,865
284
ป.2
1,945
1,766
3,711
282
ป.3
1,987
1,883
3,870
283
ป.4
2,049
1,923
3,972
281
ป.5
2,134
2,039
4,173
283
ป.6
2,169
2,049
4,218
286
รวมประถม
12,215
11,594
23,809
1,699
ม.1
614
438
1,052
54
ม.2
575
425
1,000
54
ม.3
527
413
940
53
รวมมัธยมต้น
1,716
1,276
2,992
161
ม.4
9
9
18
1
ม.5
14
7
21
1
ม.6
10
10
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
26
59
3
รวมทั้งหมด
17,357
16,141
33,498
2,473
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...