ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
107
135
242
39
อบ.2
1,375
1,318
2,693
202
อบ.3
1,464
1,302
2,766
203
รวม อบ.
2,946
2,755
5,701
444
ป.1
1,510
1,368
2,878
214
ป.2
1,425
1,364
2,789
210
ป.3
1,453
1,333
2,786
209
ป.4
1,514
1,312
2,826
209
ป.5
1,559
1,400
2,959
208
ป.6
1,497
1,423
2,920
204
รวมประถม
8,958
8,200
17,158
1,254
ม.1
755
616
1,371
57
ม.2
632
583
1,215
56
ม.3
565
526
1,091
53
รวมมัธยมต้น
1,952
1,725
3,677
166
ม.4
53
84
137
5
ม.5
66
87
153
5
ม.6
38
75
113
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
157
246
403
14
รวมทั้งหมด
14,013
12,926
26,939
1,878
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...