ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
217
181
398
46
อบ.2
1,251
1,161
2,412
200
อบ.3
1,430
1,352
2,782
205
รวม อบ.
2,898
2,694
5,592
451
ป.1
1,541
1,380
2,921
214
ป.2
1,479
1,347
2,826
212
ป.3
1,432
1,348
2,780
206
ป.4
1,499
1,324
2,823
204
ป.5
1,495
1,322
2,817
207
ป.6
1,558
1,417
2,975
209
รวมประถม
9,004
8,138
17,142
1,252
ม.1
647
577
1,224
55
ม.2
655
593
1,248
56
ม.3
581
537
1,118
55
รวมมัธยมต้น
1,883
1,707
3,590
166
ม.4
52
85
137
5
ม.5
51
72
123
4
ม.6
60
83
143
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
163
240
403
14
รวมทั้งหมด
13,948
12,779
26,727
1,883
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...