ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
112
92
204
29
อบ.2
1,248
1,107
2,355
196
อบ.3
1,301
1,204
2,505
204
รวม อบ.
2,661
2,403
5,064
429
ป.1
1,380
1,261
2,641
211
ป.2
1,516
1,429
2,945
209
ป.3
1,535
1,352
2,887
210
ป.4
1,485
1,351
2,836
210
ป.5
1,434
1,339
2,773
206
ป.6
1,472
1,300
2,772
205
รวมประถม
8,822
8,032
16,854
1,251
ม.1
609
514
1,123
59
ม.2
573
543
1,116
58
ม.3
499
484
983
56
รวมมัธยมต้น
1,681
1,541
3,222
173
ม.4
64
81
145
5
ม.5
45
61
106
5
ม.6
37
70
107
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
146
212
358
15
รวมทั้งหมด
13,310
12,188
25,498
1,868
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...