ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
92
98
190
13
อบ.2
1,930
1,802
3,732
246
อบ.3
2,244
2,193
4,437
259
รวม อบ.
4,266
4,093
8,359
518
ป.1
2,490
2,313
4,803
273
ป.2
2,355
2,190
4,545
272
ป.3
2,376
2,182
4,558
265
ป.4
2,438
2,424
4,862
264
ป.5
2,469
2,299
4,768
267
ป.6
2,546
2,340
4,886
277
รวมประถม
14,674
13,748
28,422
1,618
ม.1
711
555
1,266
58
ม.2
723
574
1,297
59
ม.3
620
514
1,134
57
รวมมัธยมต้น
2,054
1,643
3,697
174
ม.4
12
10
22
1
ม.5
2
9
11
1
ม.6
3
7
10
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
17
26
43
3
รวมทั้งหมด
21,011
19,510
40,521
2,313
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...