ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
9
19
1
อบ.2
1,234
1,131
2,365
200
อบ.3
1,302
1,191
2,493
207
รวม อบ.
2,546
2,331
4,877
408
ป.1
1,481
1,383
2,864
222
ป.2
1,524
1,383
2,907
216
ป.3
1,445
1,319
2,764
213
ป.4
1,571
1,378
2,949
220
ป.5
1,549
1,408
2,957
214
ป.6
1,537
1,403
2,940
219
รวมประถม
9,107
8,274
17,381
1,304
ม.1
637
479
1,116
52
ม.2
598
500
1,098
56
ม.3
571
484
1,055
56
รวมมัธยมต้น
1,806
1,463
3,269
164
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,459
12,068
25,527
1,876
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...