ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
อบ.2
0
อบ.3
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
ป.2
0
ป.3
0
ป.4
0
ป.5
0
ป.6
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
0
ม.2
0
ม.3
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
ม.5
0
ม.6
0
ปวช.1
0
ปวช.2
0
ปวช.3
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562