ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
73
61
134
12
อบ.2
786
803
1,589
110
อบ.3
944
884
1,828
109
รวม อบ.
1,803
1,748
3,551
231
ป.1
1,030
970
2,000
118
ป.2
999
890
1,889
116
ป.3
988
952
1,940
118
ป.4
1,042
1,000
2,042
116
ป.5
1,067
1,030
2,097
118
ป.6
1,113
1,050
2,163
119
รวมประถม
6,239
5,892
12,131
705
ม.1
456
410
866
37
ม.2
406
411
817
36
ม.3
344
363
707
36
รวมมัธยมต้น
1,206
1,184
2,390
109
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,248
8,824
18,072
1,045
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...