ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
69
65
134
8
อบ.2
808
757
1,565
108
อบ.3
815
809
1,624
110
รวม อบ.
1,692
1,631
3,323
226
ป.1
1,028
969
1,997
116
ป.2
1,013
962
1,975
116
ป.3
1,008
905
1,913
116
ป.4
1,000
944
1,944
120
ป.5
1,031
998
2,029
117
ป.6
1,062
1,027
2,089
121
รวมประถม
6,142
5,805
11,947
706
ม.1
470
396
866
38
ม.2
416
395
811
37
ม.3
373
384
757
36
รวมมัธยมต้น
1,259
1,175
2,434
111
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,093
8,611
17,704
1,043
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...