ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
368
360
728
93
อบ.2
1,087
1,032
2,119
204
อบ.3
1,163
1,108
2,271
212
รวม อบ.
2,618
2,500
5,118
509
ป.1
1,172
1,105
2,277
212
ป.2
1,217
1,080
2,297
213
ป.3
1,217
1,097
2,314
213
ป.4
1,224
1,103
2,327
214
ป.5
1,268
1,144
2,412
214
ป.6
1,336
1,210
2,546
217
รวมประถม
7,434
6,739
14,173
1,283
ม.1
475
357
832
51
ม.2
467
382
849
52
ม.3
495
369
864
53
รวมมัธยมต้น
1,437
1,108
2,545
156
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,489
10,347
21,836
1,948
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...