ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
453
388
841
112
อบ.2
1,010
905
1,915
204
อบ.3
1,031
933
1,964
204
รวม อบ.
2,494
2,226
4,720
520
ป.1
1,189
1,087
2,276
214
ป.2
1,220
1,174
2,394
213
ป.3
1,127
1,112
2,239
210
ป.4
1,244
1,074
2,318
213
ป.5
1,193
1,096
2,289
213
ป.6
1,209
1,099
2,308
212
รวมประถม
7,182
6,642
13,824
1,275
ม.1
409
328
737
50
ม.2
448
344
792
51
ม.3
441
328
769
52
รวมมัธยมต้น
1,298
1,000
2,298
153
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,974
9,868
20,842
1,948
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...