ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
325
317
642
82
อบ.2
818
753
1,571
179
อบ.3
877
876
1,753
178
รวม อบ.
2,020
1,946
3,966
439
ป.1
958
874
1,832
181
ป.2
1,020
906
1,926
183
ป.3
1,112
955
2,067
187
ป.4
991
967
1,958
183
ป.5
1,009
979
1,988
181
ป.6
1,003
879
1,882
179
รวมประถม
6,093
5,560
11,653
1,094
ม.1
312
209
521
45
ม.2
308
255
563
44
ม.3
343
248
591
44
รวมมัธยมต้น
963
712
1,675
133
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,076
8,218
17,294
1,666
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...