ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
300
255
555
78
อบ.2
1,411
1,175
2,586
251
อบ.3
1,455
1,358
2,813
252
รวม อบ.
3,166
2,788
5,954
581
ป.1
1,993
1,874
3,867
281
ป.2
1,968
1,858
3,826
278
ป.3
1,843
1,799
3,642
273
ป.4
1,941
1,956
3,897
279
ป.5
2,022
1,832
3,854
275
ป.6
2,094
1,906
4,000
271
รวมประถม
11,861
11,225
23,086
1,657
ม.1
723
504
1,227
69
ม.2
732
538
1,270
74
ม.3
678
564
1,242
70
รวมมัธยมต้น
2,133
1,606
3,739
213
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,160
15,619
32,779
2,451
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...