ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
222
219
441
47
อบ.2
1,311
1,231
2,542
203
อบ.3
1,441
1,309
2,750
216
รวม อบ.
2,974
2,759
5,733
466
ป.1
1,479
1,333
2,812
213
ป.2
1,347
1,348
2,695
212
ป.3
1,486
1,280
2,766
210
ป.4
1,446
1,328
2,774
209
ป.5
1,476
1,347
2,823
209
ป.6
1,432
1,416
2,848
210
รวมประถม
8,666
8,052
16,718
1,263
ม.1
657
563
1,220
65
ม.2
634
509
1,143
66
ม.3
591
474
1,065
66
รวมมัธยมต้น
1,882
1,546
3,428
197
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,522
12,357
25,879
1,926
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...