ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
160
183
343
40
อบ.2
1,270
1,090
2,360
195
อบ.3
1,312
1,243
2,555
198
รวม อบ.
2,742
2,516
5,258
433
ป.1
1,453
1,312
2,765
204
ป.2
1,458
1,335
2,793
202
ป.3
1,345
1,352
2,697
203
ป.4
1,484
1,283
2,767
200
ป.5
1,431
1,330
2,761
203
ป.6
1,472
1,346
2,818
201
รวมประถม
8,643
7,958
16,601
1,213
ม.1
616
488
1,104
65
ม.2
607
552
1,159
65
ม.3
596
498
1,094
65
รวมมัธยมต้น
1,819
1,538
3,357
195
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,204
12,012
25,216
1,841
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...