ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
66
48
114
9
อบ.2
1,568
1,556
3,124
217
อบ.3
1,591
1,638
3,229
221
รวม อบ.
3,225
3,242
6,467
447
ป.1
1,838
1,764
3,602
242
ป.2
1,897
1,772
3,669
239
ป.3
1,836
1,754
3,590
232
ป.4
1,827
1,807
3,634
234
ป.5
1,908
1,882
3,790
233
ป.6
1,972
1,831
3,803
232
รวมประถม
11,278
10,810
22,088
1,412
ม.1
787
651
1,438
69
ม.2
791
590
1,381
67
ม.3
738
627
1,365
66
รวมมัธยมต้น
2,316
1,868
4,184
202
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,819
15,920
32,739
2,061
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...