ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
2
อบ.2
1,166
1,093
2,259
155
อบ.3
1,229
1,206
2,435
159
รวม อบ.
2,401
2,307
4,708
316
ป.1
1,406
1,367
2,773
165
ป.2
1,395
1,263
2,658
165
ป.3
1,336
1,269
2,605
163
ป.4
1,356
1,238
2,594
161
ป.5
1,302
1,308
2,610
159
ป.6
1,393
1,313
2,706
159
รวมประถม
8,188
7,758
15,946
972
ม.1
623
508
1,131
52
ม.2
578
487
1,065
52
ม.3
501
442
943
53
รวมมัธยมต้น
1,702
1,437
3,139
157
ม.4
29
31
60
2
ม.5
9
22
31
2
ม.6
11
9
20
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
49
62
111
6
รวมทั้งหมด
12,340
11,564
23,904
1,451
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...