ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
124
122
246
22
อบ.2
814
741
1,555
135
อบ.3
894
818
1,712
139
รวม อบ.
1,832
1,681
3,513
296
ป.1
1,329
1,261
2,590
157
ป.2
1,260
1,210
2,470
157
ป.3
1,288
1,192
2,480
162
ป.4
1,241
1,159
2,400
160
ป.5
1,233
1,136
2,369
156
ป.6
1,279
1,223
2,502
158
รวมประถม
7,630
7,181
14,811
950
ม.1
383
304
687
37
ม.2
347
272
619
39
ม.3
291
287
578
38
รวมมัธยมต้น
1,021
863
1,884
114
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,483
9,725
20,208
1,360
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...