ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
118
153
271
25
อบ.2
818
801
1,619
129
อบ.3
856
774
1,630
133
รวม อบ.
1,792
1,728
3,520
287
ป.1
1,192
1,056
2,248
147
ป.2
1,317
1,291
2,608
155
ป.3
1,270
1,204
2,474
156
ป.4
1,290
1,188
2,478
159
ป.5
1,229
1,157
2,386
156
ป.6
1,238
1,130
2,368
153
รวมประถม
7,536
7,026
14,562
926
ม.1
370
252
622
35
ม.2
328
291
619
38
ม.3
289
257
546
39
รวมมัธยมต้น
987
800
1,787
112
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,315
9,554
19,869
1,325
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...