ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
216
233
449
46
อบ.2
1,035
983
2,018
160
อบ.3
1,089
1,009
2,098
165
รวม อบ.
2,340
2,225
4,565
371
ป.1
1,275
1,170
2,445
183
ป.2
1,225
1,174
2,399
177
ป.3
1,156
1,128
2,284
179
ป.4
1,208
1,073
2,281
175
ป.5
1,125
1,117
2,242
180
ป.6
1,169
1,129
2,298
179
รวมประถม
7,158
6,791
13,949
1,073
ม.1
520
421
941
53
ม.2
521
416
937
54
ม.3
432
394
826
54
รวมมัธยมต้น
1,473
1,231
2,704
161
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,971
10,247
21,218
1,605
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...