ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
32
30
62
6
อบ.2
877
852
1,729
114
อบ.3
960
861
1,821
113
รวม อบ.
1,869
1,743
3,612
233
ป.1
921
889
1,810
119
ป.2
958
831
1,789
119
ป.3
971
877
1,848
120
ป.4
933
921
1,854
120
ป.5
1,025
977
2,002
124
ป.6
1,000
916
1,916
120
รวมประถม
5,808
5,411
11,219
722
ม.1
282
222
504
23
ม.2
277
229
506
23
ม.3
256
211
467
23
รวมมัธยมต้น
815
662
1,477
69
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,492
7,816
16,308
1,024
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...