ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
24
38
62
5
อบ.2
687
707
1,394
111
อบ.3
819
721
1,540
114
รวม อบ.
1,530
1,466
2,996
230
ป.1
865
846
1,711
119
ป.2
978
979
1,957
121
ป.3
1,018
953
1,971
118
ป.4
945
924
1,869
119
ป.5
997
878
1,875
120
ป.6
970
884
1,854
119
รวมประถม
5,773
5,464
11,237
716
ม.1
247
244
491
24
ม.2
271
250
521
25
ม.3
252
211
463
22
รวมมัธยมต้น
770
705
1,475
71
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,073
7,635
15,708
1,017
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...