ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
41
22
63
9
อบ.2
1,116
1,049
2,165
195
อบ.3
1,230
1,141
2,371
194
รวม อบ.
2,387
2,212
4,599
398
ป.1
1,462
1,432
2,894
208
ป.2
1,455
1,367
2,822
208
ป.3
1,373
1,329
2,702
208
ป.4
1,406
1,436
2,842
210
ป.5
1,495
1,391
2,886
211
ป.6
1,504
1,398
2,902
208
รวมประถม
8,695
8,353
17,048
1,253
ม.1
308
257
565
36
ม.2
315
226
541
36
ม.3
279
174
453
36
รวมมัธยมต้น
902
657
1,559
108
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,984
11,222
23,206
1,759
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...