ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
40
54
94
15
อบ.2
1,180
1,094
2,274
226
อบ.3
1,266
1,218
2,484
229
รวม อบ.
2,486
2,366
4,852
470
ป.1
1,423
1,311
2,734
231
ป.2
1,397
1,375
2,772
234
ป.3
1,384
1,298
2,682
232
ป.4
1,456
1,327
2,783
233
ป.5
1,510
1,343
2,853
230
ป.6
1,493
1,401
2,894
233
รวมประถม
8,663
8,055
16,718
1,393
ม.1
434
314
748
48
ม.2
464
324
788
50
ม.3
474
347
821
50
รวมมัธยมต้น
1,372
985
2,357
148
ม.4
7
13
20
2
ม.5
16
15
31
2
ม.6
16
11
27
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
39
39
78
6
รวมทั้งหมด
12,560
11,445
24,005
2,017
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...