ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
977
951
1,928
148
อบ.2
966
884
1,850
153
รวม อบ.
1,943
1,835
3,778
301
ป.1
1,060
959
2,019
155
ป.2
1,082
998
2,080
152
ป.3
1,065
1,006
2,071
159
ป.4
1,055
1,023
2,078
154
ป.5
1,101
1,064
2,165
161
ป.6
1,171
1,123
2,294
158
รวมประถม
6,534
6,173
12,707
939
ม.1
390
306
696
34
ม.2
398
327
725
34
ม.3
380
293
673
34
รวมมัธยมต้น
1,168
926
2,094
102
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,645
8,934
18,579
1,342
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
Loading...