ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
164
153
317
43
อบ.2
960
946
1,906
149
อบ.3
1,036
996
2,032
151
รวม อบ.
2,160
2,095
4,255
343
ป.1
1,066
939
2,005
154
ป.2
1,053
966
2,019
153
ป.3
1,084
1,020
2,104
152
ป.4
1,067
1,018
2,085
154
ป.5
1,061
1,010
2,071
155
ป.6
1,105
1,062
2,167
154
รวมประถม
6,436
6,015
12,451
922
ม.1
420
310
730
35
ม.2
361
297
658
34
ม.3
360
307
667
34
รวมมัธยมต้น
1,141
914
2,055
103
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,737
9,024
18,761
1,368
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...