ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
138
117
255
42
อบ.2
891
820
1,711
146
อบ.3
982
977
1,959
148
รวม อบ.
2,011
1,914
3,925
336
ป.1
1,085
1,034
2,119
154
ป.2
1,059
945
2,004
152
ป.3
1,056
951
2,007
152
ป.4
1,066
1,017
2,083
151
ป.5
1,069
1,012
2,081
153
ป.6
1,071
998
2,069
152
รวมประถม
6,406
5,957
12,363
914
ม.1
376
290
666
34
ม.2
388
312
700
35
ม.3
346
275
621
34
รวมมัธยมต้น
1,110
877
1,987
103
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,527
8,748
18,275
1,353
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...