ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
90
82
172
20
อบ.2
820
759
1,579
145
อบ.3
910
835
1,745
148
รวม อบ.
1,820
1,676
3,496
313
ป.1
1,044
1,008
2,052
153
ป.2
1,079
1,029
2,108
154
ป.3
1,042
955
1,997
152
ป.4
1,057
942
1,999
151
ป.5
1,079
1,012
2,091
150
ป.6
1,069
996
2,065
153
รวมประถม
6,370
5,942
12,312
913
ม.1
337
259
596
34
ม.2
351
280
631
34
ม.3
350
291
641
34
รวมมัธยมต้น
1,038
830
1,868
102
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,228
8,448
17,676
1,328
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...