ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
123
152
275
36
อบ.2
1,776
1,700
3,476
334
อบ.3
1,820
1,738
3,558
334
รวม อบ.
3,719
3,590
7,309
704
ป.1
2,147
2,039
4,186
343
ป.2
2,248
1,974
4,222
347
ป.3
2,031
1,961
3,992
347
ป.4
2,167
2,050
4,217
350
ป.5
2,173
1,996
4,169
348
ป.6
2,171
2,107
4,278
347
รวมประถม
12,937
12,127
25,064
2,082
ม.1
833
617
1,450
98
ม.2
775
582
1,357
98
ม.3
772
554
1,326
99
รวมมัธยมต้น
2,380
1,753
4,133
295
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
19,036
17,470
36,506
3,081
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...