ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
952
1,032
1,984
174
อบ.3
1,388
1,249
2,637
191
รวม อบ.
2,340
2,281
4,621
365
ป.1
1,466
1,379
2,845
221
ป.2
1,738
1,602
3,340
236
ป.3
1,699
1,549
3,248
226
ป.4
1,633
1,582
3,215
232
ป.5
1,646
1,626
3,272
229
ป.6
1,688
1,556
3,244
240
รวมประถม
9,870
9,294
19,164
1,384
ม.1
569
454
1,023
62
ม.2
567
406
973
61
ม.3
520
436
956
62
รวมมัธยมต้น
1,656
1,296
2,952
185
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,866
12,871
26,737
1,934
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...