ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
146
161
307
27
อบ.2
1,356
1,263
2,619
190
อบ.3
1,447
1,439
2,886
190
รวม อบ.
2,949
2,863
5,812
407
ป.1
1,782
1,629
3,411
204
ป.2
1,876
1,737
3,613
210
ป.3
1,789
1,735
3,524
206
ป.4
1,702
1,700
3,402
202
ป.5
1,794
1,750
3,544
206
ป.6
1,851
1,697
3,548
206
รวมประถม
10,794
10,248
21,042
1,234
ม.1
672
542
1,214
63
ม.2
635
557
1,192
64
ม.3
604
537
1,141
64
รวมมัธยมต้น
1,911
1,636
3,547
191
ม.4
6
13
19
1
ม.5
12
7
19
1
ม.6
8
7
15
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
27
53
4
รวมทั้งหมด
15,680
14,774
30,454
1,836
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...