ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
121
129
250
17
อบ.2
1,633
1,513
3,146
261
อบ.3
1,717
1,674
3,391
268
รวม อบ.
3,471
3,316
6,787
546
ป.1
2,069
1,953
4,022
286
ป.2
2,060
2,005
4,065
282
ป.3
2,086
1,906
3,992
279
ป.4
2,050
1,961
4,011
282
ป.5
2,126
2,035
4,161
281
ป.6
2,234
2,035
4,269
279
รวมประถม
12,625
11,895
24,520
1,689
ม.1
555
409
964
45
ม.2
538
390
928
46
ม.3
459
368
827
45
รวมมัธยมต้น
1,552
1,167
2,719
136
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,648
16,378
34,026
2,371
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...