ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
69
82
151
13
อบ.2
1,536
1,389
2,925
199
อบ.3
1,661
1,674
3,335
203
รวม อบ.
3,266
3,145
6,411
415
ป.1
1,724
1,687
3,411
212
ป.2
1,691
1,547
3,238
207
ป.3
1,718
1,728
3,446
211
ป.4
1,833
1,690
3,523
208
ป.5
1,810
1,745
3,555
211
ป.6
1,885
1,829
3,714
211
รวมประถม
10,661
10,226
20,887
1,260
ม.1
683
553
1,236
52
ม.2
608
516
1,124
49
ม.3
540
491
1,031
49
รวมมัธยมต้น
1,831
1,560
3,391
150
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,758
14,931
30,689
1,825
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...