ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
37
37
74
8
อบ.2
1,416
1,397
2,813
201
อบ.3
1,542
1,410
2,952
207
รวม อบ.
2,995
2,844
5,839
416
ป.1
1,752
1,742
3,494
219
ป.2
1,715
1,691
3,406
214
ป.3
1,691
1,520
3,211
210
ป.4
1,723
1,720
3,443
213
ป.5
1,827
1,671
3,498
212
ป.6
1,801
1,738
3,539
212
รวมประถม
10,509
10,082
20,591
1,280
ม.1
598
546
1,144
49
ม.2
629
529
1,158
52
ม.3
550
485
1,035
47
รวมมัธยมต้น
1,777
1,560
3,337
148
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,281
14,486
29,767
1,844
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...