ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
129
119
248
37
อบ.2
1,509
1,500
3,009
270
อบ.3
1,566
1,507
3,073
268
รวม อบ.
3,204
3,126
6,330
575
ป.1
1,985
1,802
3,787
287
ป.2
1,810
1,738
3,548
279
ป.3
1,743
1,614
3,357
279
ป.4
1,771
1,714
3,485
276
ป.5
1,856
1,687
3,543
282
ป.6
1,934
1,793
3,727
273
รวมประถม
11,099
10,348
21,447
1,676
ม.1
751
526
1,277
63
ม.2
629
536
1,165
63
ม.3
572
538
1,110
62
รวมมัธยมต้น
1,952
1,600
3,552
188
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,255
15,074
31,329
2,439
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...