ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
106
108
214
13
อบ.2
684
579
1,263
68
อบ.3
732
674
1,406
74
รวม อบ.
1,522
1,361
2,883
155
ป.1
1,392
1,282
2,674
122
ป.2
1,371
1,224
2,595
118
ป.3
1,350
1,170
2,520
118
ป.4
1,324
1,175
2,499
116
ป.5
1,369
1,141
2,510
116
ป.6
1,277
1,189
2,466
114
รวมประถม
8,083
7,181
15,264
704
ม.1
387
384
771
35
ม.2
365
381
746
35
ม.3
349
344
693
35
รวมมัธยมต้น
1,101
1,109
2,210
105
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,706
9,651
20,357
964
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...