ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
184
148
332
18
อบ.2
655
571
1,226
67
อบ.3
764
658
1,422
73
รวม อบ.
1,603
1,377
2,980
158
ป.1
1,428
1,316
2,744
118
ป.2
1,299
1,251
2,550
118
ป.3
1,373
1,191
2,564
117
ป.4
1,356
1,191
2,547
117
ป.5
1,326
1,177
2,503
117
ป.6
1,333
1,148
2,481
114
รวมประถม
8,115
7,274
15,389
701
ม.1
472
416
888
34
ม.2
361
373
734
34
ม.3
354
356
710
34
รวมมัธยมต้น
1,187
1,145
2,332
102
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,905
9,796
20,701
961
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...