ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
164
152
316
16
อบ.2
663
608
1,271
73
อบ.3
742
683
1,425
76
รวม อบ.
1,569
1,443
3,012
165
ป.1
1,639
1,350
2,989
121
ป.2
1,357
1,289
2,646
119
ป.3
1,309
1,250
2,559
118
ป.4
1,346
1,190
2,536
115
ป.5
1,327
1,171
2,498
115
ป.6
1,330
1,178
2,508
115
รวมประถม
8,308
7,428
15,736
703
ม.1
436
371
807
35
ม.2
421
395
816
32
ม.3
329
336
665
31
รวมมัธยมต้น
1,186
1,102
2,288
98
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,063
9,973
21,036
966
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...