ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
56
49
105
4
อบ.2
727
684
1,411
101
อบ.3
779
784
1,563
106
รวม อบ.
1,562
1,517
3,079
211
ป.1
1,724
1,510
3,234
165
ป.2
1,509
1,333
2,842
156
ป.3
1,402
1,234
2,636
159
ป.4
1,342
1,203
2,545
156
ป.5
1,334
1,222
2,556
155
ป.6
1,352
1,220
2,572
155
รวมประถม
8,663
7,722
16,385
946
ม.1
695
594
1,289
61
ม.2
603
463
1,066
58
ม.3
507
548
1,055
60
รวมมัธยมต้น
1,805
1,605
3,410
179
ม.4
5
10
15
1
ม.5
1
0
1
1
ม.6
6
5
11
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
12
15
27
3
รวมทั้งหมด
12,042
10,859
22,901
1,339
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...