ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
42
43
85
5
อบ.2
707
710
1,417
103
อบ.3
849
786
1,635
106
รวม อบ.
1,598
1,539
3,137
214
ป.1
1,651
1,399
3,050
159
ป.2
1,442
1,259
2,701
159
ป.3
1,337
1,207
2,544
161
ป.4
1,373
1,247
2,620
158
ป.5
1,401
1,238
2,639
157
ป.6
1,377
1,282
2,659
160
รวมประถม
8,581
7,632
16,213
954
ม.1
671
529
1,200
60
ม.2
568
581
1,149
62
ม.3
481
494
975
60
รวมมัธยมต้น
1,720
1,604
3,324
182
ม.4
1
1
2
1
ม.5
7
5
12
1
ม.6
5
4
9
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
10
23
3
รวมทั้งหมด
11,912
10,785
22,697
1,353
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...