ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
18
22
40
5
อบ.2
631
573
1,204
107
อบ.3
667
666
1,333
107
รวม อบ.
1,316
1,261
2,577
219
ป.1
873
754
1,627
113
ป.2
920
719
1,639
111
ป.3
795
750
1,545
111
ป.4
829
753
1,582
110
ป.5
803
741
1,544
110
ป.6
812
779
1,591
110
รวมประถม
5,032
4,496
9,528
665
ม.1
455
496
951
42
ม.2
394
443
837
39
ม.3
332
455
787
37
รวมมัธยมต้น
1,181
1,394
2,575
118
ม.4
12
20
32
1
ม.5
8
20
28
1
ม.6
6
13
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
53
79
3
รวมทั้งหมด
7,555
7,204
14,759
1,005
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...