ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
40
36
76
10
อบ.2
588
547
1,135
83
อบ.3
754
649
1,403
100
รวม อบ.
1,382
1,232
2,614
193
ป.1
804
770
1,574
111
ป.2
789
763
1,552
109
ป.3
793
661
1,454
108
ป.4
764
702
1,466
107
ป.5
772
696
1,468
106
ป.6
770
722
1,492
105
รวมประถม
4,692
4,314
9,006
646
ม.1
394
309
703
31
ม.2
372
345
717
31
ม.3
341
345
686
31
รวมมัธยมต้น
1,107
999
2,106
93
ม.4
21
28
49
5
ม.5
19
29
48
4
ม.6
14
46
60
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
103
157
12
รวมทั้งหมด
7,235
6,648
13,883
944
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...