ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
61
54
115
12
อบ.2
605
554
1,159
88
อบ.3
739
702
1,441
102
รวม อบ.
1,405
1,310
2,715
202
ป.1
964
814
1,778
116
ป.2
767
731
1,498
113
ป.3
783
748
1,531
112
ป.4
804
658
1,462
109
ป.5
753
693
1,446
109
ป.6
763
689
1,452
108
รวมประถม
4,834
4,333
9,167
667
ม.1
355
317
672
31
ม.2
367
300
667
31
ม.3
321
330
651
31
รวมมัธยมต้น
1,043
947
1,990
93
ม.4
37
41
78
4
ม.5
12
27
39
5
ม.6
17
25
42
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
66
93
159
13
รวมทั้งหมด
7,348
6,683
14,031
975
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...