ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
65
50
115
11
อบ.2
550
563
1,113
88
อบ.3
764
701
1,465
106
รวม อบ.
1,379
1,314
2,693
205
ป.1
915
844
1,759
117
ป.2
897
801
1,698
113
ป.3
771
730
1,501
113
ป.4
792
753
1,545
115
ป.5
809
651
1,460
110
ป.6
760
701
1,461
113
รวมประถม
4,944
4,480
9,424
681
ม.1
329
296
625
32
ม.2
318
301
619
32
ม.3
365
288
653
32
รวมมัธยมต้น
1,012
885
1,897
96
ม.4
29
30
59
4
ม.5
16
34
50
4
ม.6
11
23
34
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
56
87
143
13
รวมทั้งหมด
7,391
6,766
14,157
995
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...